மாம்பழம் விற்கின்ற கண்ணம்மா உன் மனசு ரொம்ப வெள்ளையம்மா Share

8 9 view : 1884

யாழ்ப்பாணத்தில் மாம்பழம் விற்கின்ற ஆச்சியின் மனது போல் எல்லோருக்கும் இருந்தால் எந்த வித சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாது அனைவரும் நிம்மதியாக இருக்கலாம்.கண்ணுக்கு முன்னாலே கண்கட்டி வித்தை காட்டி மக்களை ஏமாற்றும் வர்த்தகர்களுக்கு இடையில் இப்படியானவர்களும் நிறையவே இருக்கின்றார்கள். கொழும்பில் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டுப் பார்த்தால் அந்த அனுபவம் எல்லோருக்கும் கிடைத்திருக்கும்.

  

jaffna now
view : 16170
like : 58 (58)

யாழ் நிகழ்வு 2
view : 21967
like : 77 (77)

JAFFNA யாழ் ஞாபகம் 8
view : 18770
like : 96 (96)

jaffna song
view : 20860
like : 110 (110)

கோப்பாய் பாலம்
view : 11619
like : 37 (37)

big mach Hits jaffna 2010
view : 9929
like : 63 (63)

Battle of the North p05 jaffna 2010
view : 9964
like : 91 (91)

previous123456789...2627next

LEATEST VIDEO